ข่าวสารบางปะกอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประกาศจากบางปะกอก

สัญลักษณ์ bullet = ข่าวประกาศใหม่ / bullet = ข่าวประกาศเก่า

bullet ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่สำนักงานกลุ่มนโยบายและแผน - 3 เม.ย. 2558 (439)

bullet ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 แผนการเรียน คณิต-อังกฤษ (สำรอง) - 2 เม.ย. 2558 (1205)

bullet ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 แผนการเรียน คณิต-วิทย์ (สำรอง) - 2 เม.ย. 2558 (1313)

bullet ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 แผนการเรียน คณิต-อังกฤษ - 2 เม.ย. 2558 (1259)

bullet ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 แผนการเรียน คณิต-วิทย์ - 2 เม.ย. 2558 (1694)

bullet ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ - 2 เม.ย. 2558 (1138)

bullet ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558 ประเภทเขตพื้นที่บริ - 1 เม.ย. 2558 (2146)

bullet ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558 ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ - 1 เม.ย. 2558 (2386)

bullet ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558 ประเภทสำรอง - 1 เม.ย. 2558 (1650)

bullet ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ - 1 เม.ย. 2558 (1761)

ถ้วยรางวัล บางปะกอก
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ โรงเรียน บางปะกอกวิทยาคม
เหรียญทอง

ตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศประจำปีการศึกษา 2557

เหรียญทอง

ตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคประจำปี 2557

เหรียญทอง

ผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในงาน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 63" ปีการศึกษา 2556

เหรียญทอง

ผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในงาน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 63" ปีการศึกษา 2556

เหรียญทอง

ผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในงาน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 63" ปีการศึกษา 2556

ดูเพิ่มเติม
The Arena Thailand Ep.05 บางปะกอกวิทยาคม-คงคาราม
รายการ "ดวลวาทะ The Arena Thailand" ตอนที่ 5 รอบ 10 ทีมสุดท้ายคู่ที่ 4 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม VS โรงเรียนคงคาราม
หัวข้อ: การบ้านของเด็กไทยมากเกินไป ควรลดให้น้อยลง
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 20.20 น. ทาง TPBS
ดูเพิ่มเติม