ข่าวสารบางปะกอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประกาศจากบางปะกอก

สัญลักษณ์ bullet = ข่าวประกาศใหม่ / bullet = ข่าวประกาศเก่า

bullet ข้อสอบการคิดวิเคราะห์ตามแนว PISA ทุกกลุ่มสาระฯพร้อมเฉลย - 28 ก.ค. 2558 (56)

bullet วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 [สำหรับครูประจำวิชา] - 25 ก.ค. 2558 (144)

bullet ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ม.1-ม.6 - 13 ก.ค. 2558 (303)

bullet รายงานสรุปรายรับ-รายจ่าย เงินผ้าป่า ปีการศึกษา 2555 - 28 ม.ค. 2558 (469)

bullet นโยบายด้านการอนุรักษณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม - 15 พ.ค. 2557 (364)

bullet มาตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม - 15 พ.ค. 2557 (424)

bullet นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน - 15 พ.ค. 2557 (318)

bullet ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีการศึกษา 2555 และ 2556 - 16 ก.ค. 2557 (1105)

bullet Best Practice สำหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ - 24 เม.ย. 2557 (1165)

bullet เป้าหมายของการลดใช้พลังงานและการจัดการด้านน้ำทิ้ง น้ำใช้และน้ำเสีย - 13 พ.ย. 2556 (457)

ถ้วยรางวัล บางปะกอก
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ โรงเรียน บางปะกอกวิทยาคม
ดูเพิ่มเติม
The Arena Thailand Ep.05 บางปะกอกวิทยาคม-คงคาราม
รายการ "ดวลวาทะ The Arena Thailand" ตอนที่ 5 รอบ 10 ทีมสุดท้ายคู่ที่ 4 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม VS โรงเรียนคงคาราม
หัวข้อ: การบ้านของเด็กไทยมากเกินไป ควรลดให้น้อยลง
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 20.20 น. ทาง TPBS
ดูเพิ่มเติม