[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ทะเบียน-วัดผล

ปพ.5 ฉบับร่าง 1/2562

BOOKMARK

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

O-Net

วิเคราะห์ข้อสอบ

ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
link ที่เกี่ยวข้อง
e-learning
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
ผลงาน PLC ครู

PLC

โครงการ

โครงการวิถีพุทธวิถีไทย ก้าวไกลสู่สากล

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

โครงการนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

IS นักเรียน

ผลงาน IS นักเรียน

อาเซียน

เว็บไซต์โรงเรียนใน สพม.1
จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
แจงร้อนวิทยา
ชิโนรสวิทยาลัย
ไชยฉิมพลีวิทยาคม
เตรียมอุดมศึกษา
ไตรมิตรวิทยาลัย
ทวีธาภิเศก
ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูถัมภ์ฯ
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เทพศิรินทร์
ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
บางปะกอกวิทยาคม
บางมดวิทยา
เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
ปัญญาวรคุณ
พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
โพธิสารพิทยากร
มหรรณพาราม
มักกะสันพิทยา
มัธยมวัดดาวคนอง
มัธยมวัดดุสิตาราม
มัธยมวัดนายโรง
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
มัธยมวัดสิงห์
มัธยมวัดหนองแขม
โยธินบูรณะ
โยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม)
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2
ราชวินิต มัธยม
ราชวินิตบางแคปานขำ
ฤทธิณรงค์รอน
วัดนวลนรดิศ
วัดน้อยนพคุณ
วัดบวรนิเวศ
วัดบวรมงคล
วัดประดู่ในทรงธรรม
วัดพุทธบูชา
วัดรางบัว
วัดราชบพิธ
วัดราชโอรส
วัดราชาธิวาส
วัดสระเกศ
วัดสังเวช
วัดอินทาราม
วิมุตยารามพิทยากร
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ศีลาจารพิพัฒน์
ศึกษานารี
ศึกษานารีวิทยา
สตรีวัดระฆัง
สตรีวัดอัปสรสวรรค์
สตรีวิทยา
สวนกุหลาบวิทยาลัย
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
สวนอนันต์
สันติราษฎร์วิทยาลัย
สามเสนวิทยาลัย
สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
สุวรรณารามวิทยาคม
อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สอบ Pre BPK2562
โดย : admin
เข้าชม : 4003
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
A- A A+
        
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

สอบ Pre BPK2562

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561
1.2 นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่
1. กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ 5 - 14 มกราคม พ.ศ. 2562 http://www.bpk.ac.th/
2. ยื่นใบสมัคร 11 - 14 มกราคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
http://www.bpk.ac.th/
4. วันสอบ 20 มกราคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
5. วันประกาศผลสอบ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
http://www.bpk.ac.th/

3. สถานที่สอบถามข้อมูล
3.1 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
เลขที่ 51 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอยสุขสวัสดิ์ 19 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์: 02-428-8980-4  โทรสาร: 02-427-162  เว็บไซต์: http://www.bpk.ac.th/
Email : bangpakok2492@gmail.com


4. ค่าธรรมเนียมการทดสอบความรู้ทางวิชาการ
ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ คนละ 200 บาท โดยชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบในวันที่ยื่นใบสมัคร คือ วันที่  11 – 14  มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

5. หลักฐานในการสมัคร
5.1 ใบสมัครโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Pre BPK)
5.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 200 บาท
5.3 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ติดใบสมัคร 1 รูป ติดบัตรเข้าห้องสอบ 2 รูป)
5.4 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ ใบรับรองผลทางการศึกษา (ปพ.7) หรือ แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)

6. วิธีการและรายละเอียดการสมัคร
6.1 นักเรียนที่มีความประสงค์ในการสมัครทดสอบความรู้ทางวิชาการ Pre BPK กรอกใบสมัครในเว็บไซต์โรงเรียนเท่านั้น (http://www.bpk.ac.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 14 มกราคม พ.ศ. 2562 และปริ้นใบสมัคร
6.2 นักเรียนสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานในการสมัคร และจ่ายค่าธรรมเนียม
การสมัคร ณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ในวันที่ 11 – 14 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.                (แต่งกายด้วยชุดนักเรียน)
6.3 ฝ่ายแนะแนวในโรงเรียนรวบรวมใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานในการสมัครของนักเรียน
และค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ หรือตัวแทนครูในโรงเรียนหรือผู้ปกครองนักเรียนนำมาสมัคร
ณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ในวันที่ 11 – 14 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

7. กำหนดการและรายละเอียดการทดสอบความรู้ทางวิชาการ Pre BPK
วันสอบ วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562
เวลา วิชาสอบ เนื้อหาที่สอบ
09.00 – 10.00 น. 60 นาที คณิตศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อหาตามสาระ
การเรียนรู้พื้นฐาน 5 รายวิชา              คือ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาไทย ระดับชั้น ป.4 – ป.6
10.00 – 11.00 น. 60 นาที สังคมศึกษาฯ
11.10 – 12.10 น. 60 นาที ภาษาอังกฤษ
12.10 – 13.10 น. 60 นาที พักรับประทานอาหาร
13.10 – 14.10 น. 60 นาที วิทยาศาสตร์
14.10 – 15.10 น. 60 นาที ภาษาไทย

8. การแต่งกายและหลักฐานที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ
1. แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
2. บัตรเข้าห้องสอบ หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรที่มีรูปถ่ายนักเรียนที่ทางหน่วยราชการออกให้แสดงเป็นหลักฐานก่อนเข้าห้องสอบ
3. ดินสอ 2B และยางลบ
4. ปากกาสีดำหรือสีน้ำเงิน
5. นักเรียนคนใดเข้าห้องสอบช้าเกินกว่า ๑๕ นาที จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
6. นักเรียนทุกคนต้องทำข้อสอบจนหมดเวลาสอบ  ห้ามออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ
7. หากพบการทุจริตในวิชาใดวิชาหนึ่ง ในการสอบจะไม่แสดงผลการสอบทุกวิชา
8. ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดในกระดาษคำตอบโดยเด็ดขาด

9. การประกาศผลการทดสอบความรู้ทางวิชาการ
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจะประกาศผลการทดสอบความรู้ทางวิชาการ Pre BPK ประจำปีการศึกษา 2562 ภายในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบผลทดสอบความรู้ทางวิชาการได้ที่โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม และ เว็บไซต์โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม (http://www.bpk.ac.th/)

10. การมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจะแจ้งการมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ ทางเว็บไซต์ http://www.bpk.ac.th/

11. รางวัลและสิทธิพิเศษที่ได้รับ
1. นักเรียนที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุด 5 ลำดับแรก จะได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โควตาเงื่อนไขพิเศษ
โดยไม่ต้องจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ตลอด 3 ปี โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1.1 นักเรียนต้องเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้นถึงจะมีสิทธิในการรับการคัดเลือก หากเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้ถือว่าสิทธิที่ได้รับเป็นโมฆะ แต่มีสิทธิได้รับเกียรติบัตรตามปกติ
1.2 หากนักเรียนมีผลคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาคะแนนย่อยรายวิชาตามลำดับดังนี้ 1. คณิตศาสตร์ 2. วิทยาศาสตร์ 3.ภาษาอังกฤษ 4.ภาษาไทย และ 5.สังคมศึกษาฯ
1.3 ผลการเรียนเฉลี่ยในแต่ละปีการศึกษาของนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจะต้อง
ไม่น้อยกว่า 3.75
2. นักเรียนจะได้รับเกียรติบัตรตามระดับคะแนนดังนี้
2.1 นักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
2.2 นักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 70 - 79 จะได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
2.3 นักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 60 - 69 จะได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
3. นักเรียนที่มีคะแนนรวมสูงสุด 5 ลำดับแรก จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
4. โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการและมาทดสอบสูงสุด 3 อันดับแรก จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ตาราง คลิ๊ก http://www.bpk.ac.th/bpk/images/Pre_BPK2562.jpg

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรับสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ (คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) Talent Enrichment Program (TEP) 27/ม.ค./2563
      Brain of BPK 2020 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 24/ม.ค./2563
      ประกาศผลสอบ PreBPK2563 20/ม.ค./2563
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ PreBPK2563 10/ม.ค./2563
      Stand Up BPK 2020 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 27/ธ.ค./2562