[ 1103100761542 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ปฏิภาณ ศรีตั้งตรง
ชื่อเล่น : 
ฟิล์ม
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
7/11/2545
อายุ : 
15
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
pratipran.s@gmail.com  
ที่อยู่ : 
1352 ถนน สุขสวัสดิ์ แขวง/เขต ราษฎร์บูรณะ
อำเภอ : 
ราษฎร์บูรณะ
จังหวัด : 
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 
10140
เบอร์โทรศัพท์ : 
0944781473
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น