กลุ่มสาระสังคมฯ ร่วมแสดงความยินดี

10257858_768400789874251_2179536295531753961_o

ในโอกาสที่ท่านรองผู้อำนวยการดร.ปิ่นทอง  ใจสุทธิ มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 7 พ.ย. 2557

สอบธรรมศึกษาสนามหลวงปี2557

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมโดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา จัดสอบธรรมศึกษาสนามหลวงประจำปี2557 ชมภาพและบรรยากาศ15479_760939877287009_3916445644942493956_n

1908063_760939823953681_2672941783118047533_n

1908440_760939983953665_7252269518988566321_n

10547532_760939790620351_4294824653342519079_n

10371968_760940080620322_753828724240472997_n

กลุ่มสาระสังคมศึกษาประชุมเชิงปฏิบัติการ ” การจัดทำหลักสูตรวิชาหน้าที่พลเมือง”

กลุ่มสาระสังคมศึกษาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรวิชาหน้าที่พลเมือง” โครงการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม วันเสาร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗.1450115_759205990793731_5419034526251720339_n

10521735_759209884126675_8400654297893849001_n

10806238_759209257460071_8871000449681567701_n

งานทำบุญกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/57

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้จัดงานทำบุญกลุ่มสาระฯประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2557 ณ ห้อง 431-433 ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการ ครูเก่า และคณะครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมร่วมในงาน ภายในงานมีการทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ 9 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเลี้ยงอาหารคณะครูผู้ร่วมงานรูปภาพ1 รูปภาพ2 รูปภาพ3 รูปภาพ4 รูปภาพ5 รูปภาพ6 รูปภาพ7 รูปภาพ8 รูปภาพ9

 

งานเกษียณอายุราชการครูจันทนา สธูป

ในปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 1 ท่าน คือ คุณครูจันทนา สธูป ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดงานมุทิตาจิตในวันที่ 29 กันยายน 2557 ณ หอประชุมยูงทอง 10469455_739472322767098_8860417881310884614_n

1925247_739472539433743_6100683898384113581_n

10710807_739472472767083_3462408827079230647_n

กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมประชาธิปไตย

าาา

กลุ่มสาระสังคมศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย โดยท่านผู้อำนวยการโสภณ กมล กล่าวเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ร่วมรณรงค์และจัดกิจกรรมเรื่องสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงOLYMPUS DIGITAL CAMERA

ท่านผู้อำนวยการโสภณ  กมล กล่าวเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

กิจกรรมหลากหลายบนเวที

OLYMPUS DIGITAL CAMERA