ประกาศจากบางปะกอก

 


 
สัญลักษณ์ bullet = ข่าวประกาศใหม่ / bullet = ข่าวประกาศเก่า

bullet ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 - 11 ก.ย. 2560 (863)

bullet ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 - 6 ก.ค. 2560 (1630)

bullet Download ฎีกาผ้าป่าสร้างอาคารอนุสรณ์ 70 ปี บางปะกอกวิทยาคม - 30 มิ.ย. 2560 (396)

bullet ตารางเรียนวันเสาร์ - 23 มิ.ย. 2560 (477)

bullet ด่วน!! ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารวิชาการ 1 อัตรา - 30 พ.ค. 2560 (361)

bullet ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 - 17 พ.ค. 2560 (807)

bullet ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 - 11 พ.ค. 2560 (1441)

bullet ตารางเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 - 11 พ.ค. 2560 (1766)

bullet ตารางเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 - 11 พ.ค. 2560 (1337)

bullet ตารางเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 - 11 พ.ค. 2560 (992)

bullet ตารางเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 - 11 พ.ค. 2560 (1719)

bullet ตารางเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 - 11 พ.ค. 2560 (1285)


ผู้อำนวยการโรงเรียนLabel_Gallery


ข่าวสารบางปะกอก

ของขวัญจากก้อนดิน : โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ขับร้อง : ครูสมภพ บุญญาและครูปรมาภรณ์ รอดสรรเสริญ บรรเลง : วงโยธวาทิต โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
เนื่องในวันสถาปนายุวกาชาด 27 มกราคม 2560
ดูเพิ่มเติม

 

 

Social Network
Social Network
Social Network