ประกาศจากบางปะกอก


 


 

สัญลักษณ์ bullet = ข่าวประกาศใหม่ / bullet = ข่าวประกาศเก่า

bullet ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 - 11 ก.ย. 2560 (711)

bullet ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 - 6 ก.ค. 2560 (1579)

bullet Download ฎีกาผ้าป่าสร้างอาคารอนุสรณ์ 70 ปี บางปะกอกวิทยาคม - 30 มิ.ย. 2560 (347)

bullet ตารางเรียนวันเสาร์ - 23 มิ.ย. 2560 (436)

bullet ด่วน!! ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารวิชาการ 1 อัตรา - 30 พ.ค. 2560 (319)

bullet ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 - 17 พ.ค. 2560 (765)

bullet ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 - 11 พ.ค. 2560 (1388)

bullet ตารางเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 - 11 พ.ค. 2560 (1708)

bullet ตารางเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 - 11 พ.ค. 2560 (1296)

bullet ตารางเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 - 11 พ.ค. 2560 (950)

bullet ตารางเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 - 11 พ.ค. 2560 (1659)

bullet ตารางเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 - 11 พ.ค. 2560 (1239)


ผู้อำนวยการโรงเรียนLabel_Gallery


ข่าวสารบางปะกอก

ของขวัญจากก้อนดิน : โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ขับร้อง : ครูสมภพ บุญญาและครูปรมาภรณ์ รอดสรรเสริญ บรรเลง : วงโยธวาทิต โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
เนื่องในวันสถาปนายุวกาชาด 27 มกราคม 2560
ดูเพิ่มเติม

 

 

Social Network
Social Network
Social Network