bpknews bpknews

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดผลงานการผลิตสื่อคุณธรรมรอบระดับประเทศ

18 ก.พ. 2556 ข่าวนี้มีผู้อ่านแล้ว 1385 ครั้ง / อัพโหลดโดย admin@bpk.ac.th

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดผลงานการผลิตสื่อคุณธรรมรอบระดับประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับธนาคารออมสินและคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาการผลิตสื่อคุณธรรม : สุดยอดผู้นำ "ผลิตสื่อความดี" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมได้ส่งผลงานการผลิตสื่อคุณธรรมหัวข้อ "ธัมมะมาตา อ้อมกอดมารดาคือธรรม" เข้าร่วมโครงการ ในรอบคัดเลือกได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมการผลิตสื่อที่มหาวิทยาลัยรังสิต และในการส่งผลงานเข้าประกวด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดผลงานการผลิตสื่อคุณธรรมรอบระดับประเทศ โดยได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ที่อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา
ในชื่อทีม: ผู้ดีบางปะกอก ชื่อผลงาน: ยังห่วง
สมาชิกในทีม
1.นายอนุวัต แชเชือน
2.นายกมล กำเหนิดทอง
3.นายวสุพล นิ่มนวลเกตุ
คุณครูที่ปรึกษา
นายเอกลักษณ์ คุณติสุข