bpknews bpknews

แข่งขันโต้วาทีชนะผ่านรอบแรกอย่างสวยงาม 3-0

19 มิ.ย. 2560 ข่าวนี้มีผู้อ่านแล้ว 415 ครั้ง / อัพโหลดโดย admin@bpk.ac.th

แข่งขันโต้วาทีชนะผ่านรอบแรกอย่างสวยงาม 3-0

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คือ
นาย พงษ์วริษฐ์ มะโนน้อม ม.6/3
นาย ศิวกร แสนสวัสดิ์ ม.6/5
นางสาว ณัฐพิรุณญา กิจเจริญวงศ์ ม.5/10
นางสาวเจนจิรา สุขเจริญ ม.5/5
ไปแข่งขันโต้วาที ณ เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตามโครงการต้นกล้าวาที
ผลการแข่งขันนักเรียนจากบางปะกอกวิทยาคมชนะ 3-0 ผ่านเข้ารอบต่อไป
ฝึกซ้อมโดย ครูภัทรพร(ครูแตง),ครูนุชสุคนธ์(ครูกิ๊ก) และครูอรอนงค์(ครูแอน)

Cr. กลุ่มสาระฯภาษาไทย

แข่งขันโต้วาทีชนะผ่านรอบแรกอย่างสวยงาม 3-0 แข่งขันโต้วาทีชนะผ่านรอบแรกอย่างสวยงาม 3-0 แข่งขันโต้วาทีชนะผ่านรอบแรกอย่างสวยงาม 3-0 แข่งขันโต้วาทีชนะผ่านรอบแรกอย่างสวยงาม 3-0