bpknews bpknews

"นักเรียน 605 กวาดรางวัลครบทุกทีม" การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ อพวช

25 ส.ค. 2560 ข่าวนี้มีผู้อ่านแล้ว 166 ครั้ง / อัพโหลดโดย admin@bpk.ac.th


"นักเรียน 605 กวาดรางวัลครบทุกทีม"
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมได้จัดส่ง รายการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ อพวช เป็นครั้งแรก

นาย เจตวัฒน์ เทียมคำ (โต๋) ,นาย จารุกิตติ์ ภาระจำ (เปา), นาย จักริญญ์ เทพภักดี (เวฟ) ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติลำดับที่ 1 จากทั้งหมด 68 ทีมทั่วภาคกลาง ในการแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ด้วยโครงงาน "ตู้อบรองเท้าโอโซนถ่านไม้ไผ่"

นาย ศิวกร แสนสวัสดิ์(โต๋ว), นาย ธนเทพ รุ่งพิพัฒน์ (มิน) , นาย ธนดล พรมมา(แม้คม่า) ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง อันดับที่ 3 จากทั้งหมด 83 ทีมทั่วภาคกลาง ในการแข่งขันโครงงานการทดลอง สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ การปรับปรุงวัสดุด้วยกระบวณการทางเคมี ด้วยโครงงาน "ผลของสารหน่วงการก่อตัวประเภทน้ำตายทรายต่อการแข็งตัวของมอต้าร์"

นาย ศิวกร ศรีไชย์(ฟีฟ่า) , นาย ธัชพล ลอยเอี่ยม(ก้อง) , นาย พิชญตม์ โรจน์ยุทธนา (แม้ก) ได้รับรางวัลเกรียญทอง อันดับที่ 1 จากทั้งหมด 68 ทีมทั่วภาคกลาง ในการแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ด้วยโครงงาน "การสร้างต้นแบบเครื่องฟื้นฟูสมรรถภาพมือของผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง"

Cr.Sivakorn Sansawas และ ครูนิวตี้