bpknews bpknews

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชนะเลิศระดับประเทศและระดับอื่นๆ

22 ก.ย. 2560 ข่าวนี้มีผู้อ่านแล้ว 500 ครั้ง / อัพโหลดโดย admin@bpk.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชนะเลิศระดับประเทศและระดับอื่นๆ

ขอแสดงความยินดีกับ
นายณัชพล พ.จานุพิบูลย์ และ นางสาวกรแก้ว แซ่ตั้ง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ระดับประเทศ ประเภทวิชาคณิตศาสตร์
และนางนาวพรรณพษา อาจหาญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ที่ได้รับรางวัลระดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร
จากโครงการทดสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ
Center One ครั้งนี้ครับ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชนะเลิศระดับประเทศและระดับอื่นๆ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชนะเลิศระดับประเทศและระดับอื่นๆ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชนะเลิศระดับประเทศและระดับอื่นๆ