>
ลำดับที่ รายการแข่งขัน ระดับรุ่น จำนวนคน/ทีม โรงเรียนละ/ทีม จำนวนทีม สมัคร
1. คิดเลขเร็ว ป.4-6 1คน/ทีม 2 36 ลงทะเบียน
2. คิดเลขเร็ว ม.1-3 1คน/ทีม 2 36 ลงทะเบียน
3. A-MATH เกมต่อเลขคำนวณ ป.4-6 2 คน/ทีม 1 24 ลงทะเบียน
4. A-MATH เกมต่อเลขคำนวณ ม.1-3 2 คน/ทีม 1 24 ลงทะเบียน
5. ESPORT (ROV) ม.1-6 5 คน/ทีม 1 16 ลงทะเบียน
6. อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 1 คน 1 40 ลงทะเบียน
7. อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 1 คน 1 40 ลงทะเบียน
8. หมากล้อม(เดี่ยว) ป.4-6 1 คน 1 12 ลงทะเบียน
9. หมากล้อม(ทีม) ป.4-6 3 คน/ทีม 3 10 ลงทะเบียน
10. หมากรุก ม.1-3 1 คน 2 36 ลงทะเบียน
11. หมากฮอส ป.4-6 1 คน 2 36 ลงทะเบียน
12. science show ป.4-6 3 คน/ทีม 2 10 ลงทะเบียน
13. แฟนพันธุ์แท้วิทยาศาสตร์ ป.4-6 3 คน/ทีม 2 20 ลงทะเบียน
14. โต้วาทีม.1-3 3 คน/ทีม 1 4 ลงทะเบียน
15. การอ่านทำนองเสนาะ ป.1-3 1 คน 1 ไม่จำกัด ลงทะเบียน
16. การอ่านทำนองเสนาะ ป.4-6 1 คน 1 ไม่จำกัด ลงทะเบียน
17. การอ่านทำนองเสนาะ ม.1-3 1 คน 1 ไม่จำกัด ลงทะเบียน
18. คำคม ป.4-6 2 คน/ทีม 1 24 ลงทะเบียน
19. คำคม ม.1-3 2 คน/ทีม 1 24 ลงทะเบียน
20. แต่งคำประพันธ์กาพย์ยานี 11 ป.4-6 2 คน/ทีม ไม่จำกัด ไม่จำกัด ลงทะเบียน
21. แต่งคำประพันธ์กาพย์ยานี 11 ม.1-3 2 คน/ทีม ไม่จำกัด ไม่จำกัด ลงทะเบียน
22. การประกวดเล่านิทาน ป.4-6 2-5 คน/ทีม 1 5 ลงทะเบียน
23. การประกวดเล่านิทาน ม.1-3 2-5 คน/ทีม 1 5 ลงทะเบียน
24. English Singing Competition ป.4-6 1 คน 1 10 ลงทะเบียน
25. English Singing Competition ม.1-3 1 คน 1 10 ลงทะเบียน
26. spelling bee ป.4-6 2 คน/ทีม 1 15 ลงทะเบียน
27. spelling bee ม.1-3 2 คน/ทีม 1 15 ลงทะเบียน
28. English Story Telling ป.4-6 1 คน 1 10 ลงทะเบียน
29. English Story Telling ม.1-3 1 คน 1 10 ลงทะเบียน
30. แฟนพันธุ์แท้ 250 ปี ธนบุรีศรีมหาสมุทร ป.4-6 2 คน/ทีม 2 ไม่จำกัด ลงทะเบียน
31. ตอบปัญหา it ป.1-6 1 คน 5 30 ลงทะเบียน
32. ตอบปัญหา it ม.1-3 1 คน 5 30 ลงทะเบียน
33. Dance Team ป.4-6 5-8 คน/ทีม 1 8 ลงทะเบียน
34. BPK E-sport FIFA 19 ป.4-6 3 คน/ทีม 1 8 ลงทะเบียน
35. รำเดี่ยว ป.4-6 1 คน 1 15 ลงทะเบียน
36. รำเดี่ยว ม.1-3 1 คน 1 15 ลงทะเบียน
37. ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ป.4-6 1 คน 1 ไม่จำกัด ลงทะเบียน
38. ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ม.1-3 1 คน 1 ไม่จำกัด ลงทะเบียน