//


ถ้วยรางวัล บางปะกอก

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ โรงเรียน บางปะกอกวิทยาคม
รายการชนะเลิศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ได้ไปแข่งต่อในระดับภาคกลางและตะวันออก ณ จ.จันทบุรี

รายการชนะเลิศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ได้ไปแข่งต่อในระดับภาคกลางและตะวันออก ณ จ.จันทบุรี

รายการชนะเลิศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ได้ไปแข่งต่อในระดับภาคกลางและตะวันออก ณ จ.จันทบุรี