//


ถ้วยรางวัล บางปะกอก

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ โรงเรียน บางปะกอกวิทยาคม
นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสคว้า 2 รางวัลทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ และได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อาจารย์โนร์หัสมะห์ สติรักษ์ , อาจารย์สถาพร เผือกมุ่ย และ อาจารย์พิมพ์ชนา พาณิชย์กุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ได้นำนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ ในงานกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 104 โรงเรียน ผลปรากฎว่านักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสได้รับ 2 รางวัล ได้แก่
1. นางสาววัลย์วลี ทับทิมจีน ม.6/11 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส ในบทกวี "Le plus beau vers de la langue française" โดย René de Obaldia" โดยการฝึกซ้อมของอาจารย์สถาพร เผือกมุ่ย
2. นางสาวยศวดี จิตบวรรัศมี ม.6/11 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศสในหัวข้อ "Quelle activité proposeriez-vous pour renforcer les relations franco-thaïes?" โดยการฝึกซ้อมของอาจารย์โนร์หัสมะห์ สติรักษ์และอาจารย์สถาพร เผือกมุ่ย
ในการนี้นักเรียนทั้งสองคนได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีท่ามกลางสักขีพยานเช่น เอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย, เอกอัครราชฑูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย, เอกอัครราชฑูตโมร็อกโกประจำประเทศไทย และบุคคลสำคัญต่างๆมากมาย

นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสคว้า 2 รางวัลทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ และได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสคว้า 2 รางวัลทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ และได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสคว้า 2 รางวัลทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ และได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสคว้า 2 รางวัลทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ และได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสคว้า 2 รางวัลทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ และได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสคว้า 2 รางวัลทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ และได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสคว้า 2 รางวัลทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ และได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสคว้า 2 รางวัลทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ และได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี