//


ถ้วยรางวัล บางปะกอก

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ โรงเรียน บางปะกอกวิทยาคม
รางวัลเหรียญเงิน "ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับภาค ปี 2559"

18 ม.ค.2560 นางณิชาฒ์ สุกรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เป็นตัวแทนรับรางวัลเหรียญเงิน"ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับภาค ปี 2559"

รางวัลเหรียญเงิน