//


ถ้วยรางวัล บางปะกอก

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ โรงเรียน บางปะกอกวิทยาคม
รางวัล OBEC AWARDS

นายโสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม และคณะครู จำนวน 18 คน เข้ารับรางวัล OBEC AWARDS ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

รางวัล OBEC AWARDS รางวัล OBEC AWARDS