ผลงานนักเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายบุญชู กล้าเเข็ง


ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

-ข่าวประชาสัมพันธ์-
-กิจกรรม BPK-

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจัดกิจกรรม "พิธีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2567"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจัดกิจกรรม "พิธีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2567"

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2567 "

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2567 " เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจัดกิจกรรม "วันชาติฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2567"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจัดกิจกรรม "วันชาติฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2567"

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจัดกิจกรรม "ต้อนรับครูบรรจุใหม่"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจัดกิจกรรม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจัดกิจกรรม "ต้อนรับครูบรรจุใหม่"

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจัดกิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจัดกิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู" ประจำปีการศึกษา 2567

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจัดกิจกรรม " กิจกรรมอบรม Storytelling for Project Pitching "

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจัดกิจกรรม " กิจกรรมอบรม Storytelling for Project Pitching "

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรม " อบรมการทำ Portfolio ระดับชั้น ม.5 2567"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรม " อบรมการทำ Portfolio ระดับชั้น ม.5 2567"

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจัดกิจกรรม "มอบเหรียญและเกียรติบัตร"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจัดกิจกรรม "มอบเหรียญและเกียรติบัตร" เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรม "เสริมสร้างบุคลิกภาพ และจิตวิทยาในวัยเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 "

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรม "เสริมสร้างบุคลิกภาพ และจิตวิทยาในวัยเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 "

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรม "วันทานาบาตะ"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรม "วันทานาบาตะ" ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจัดกิจกรรม พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ ประจำปี 2567"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจัดกิจกรรม พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ ประจำปี 2567"

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจัดกิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2567"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจัดกิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2567"

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยนิเทศศาสตร์

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม