ประกาศการรับสมัครนักเรียน

เข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1
# รายการ เอกสารเเนบท้าย
1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ในเขต)
2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (นอกเขต)
3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เงื่อนไขพิเศษ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 สำรอง
# รายการ เอกสารเเนบท้าย
1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ในเขต)ลำดับที่ 1-10
2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ในเขต)ลำดับที่ 11-13
3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นอกเขต) ลำดับที่ 1-4
4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นอกเขต) ลำดับที่ 11 (5-10 สละสิทธิ์)
5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นอกเขต) ลำดับที่ 12-13
6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นอกเขต) ลำดับที่ 14
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ม.4 แยกตามแผนการเรียน
# รายการ เอกสารเเนบท้าย
1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยศาสตร์-คณิตศาสตร์
2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยศาสตร์-คณิตศาสตร์(ห้องเรียนวิทย์ศาสตร์พลังสิบ)
3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ(Intensive English Mathematics:IEM)
4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ(บริหาระุรกิจ และการบัญชี)
5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลปศาสตร์-ภาษาญี่ปุ่น
6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลปศาสตร์-ภาษาจีน
7 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลปศาสตร์-ภาษาฝรั่งเศส
8 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนรัฐศาสตร์-นิติศาสตร์
9 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบเงื่อนไขพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ม.4 สำรอง
# รายการ เอกสารเเนบท้าย
1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทยาศาสตร์พลังสิบ)ลำดับที่ 1-2
2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทยาศาสตร์พลังสิบ) ลำดับที่ 4 ลำดับที่ 3 สละสิทธิ์
3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทยาศาสตร์พลังสิบ) ลำดับที่ 11 ใช้บัญชีจากวิทย์ฯ-คณิต ลำดับที่ 10 สละสิทธิ์
4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทยาศาสตร์พลังสิบ) ลำดับที่ 14 ใช้บัญชีจากวิทย์ฯ-คณิต ลำดับที่ 12-13 สละสิทธิ์
5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียนศิลปศาสตร์-ภาษาญี่ปุ่น)
6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ(Intensive English Mathematics:IEM)
7 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียนศิลปศาสตร์-ภาษาจีน)
8 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ(บริหาระุรกิจ และการบัญชี)
9 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( แผนการเรียนศิลปศาสตร์-ภาษาฝรั่งเศส)
10 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียนวิทยศาสตร์-คณิตศาสตร์)1-7
11 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยศาสตร์-คณิตศาสตร์8-9
12 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Intensive English Mathematics:IEM)
13 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียนรัฐศาสตร์-นิติศาสตร์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาระดับ ม.1 และ ม.4
# รายการ เอกสารเเนบท้าย
1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อประเภทความสามารถพิเศษ ระดับ ม.1 และ ม.4
# รายการ เอกสารเเนบท้าย
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาห้องเรียนปกติ ม.1
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาห้องเรียนปกติ ม.4