ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ชื่อโครงการ รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาน 2567 ครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน จำนวน 39 ชุด รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาน 2566 การจัดซื้อครุภัณฑ์กระดานอัจฉริยะ สำหรับโครงการห้องเรียนพิเศษ TEP จำนวน 31 ชุด รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาน 2566 การปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน TEP รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาน 2566 การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ รายละเอียด

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม