ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ชื่อโครงการ รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาน 2567 ปรับปรุงห้องเรียน English program ห้องเรียนศูนย์การเรียนรู้ English Program และห้อง Co-Working Space รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาน 2567 ประกาศ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 58 ชุด รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาน 2567 หนังสือเรีนยสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาน 2567 การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 68 ชุด รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาน 2567 ครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน จำนวน 39 ชุด รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาน 2566 การจัดซื้อครุภัณฑ์กระดานอัจฉริยะ สำหรับโครงการห้องเรียนพิเศษ TEP จำนวน 31 ชุด รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาน 2566 การปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน TEP รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาน 2566 การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ รายละเอียด

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม