หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศผลสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563
โดย : admin
อ่าน : 637
ศุกร์ ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ตามที่โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติ ประเภทความสามารถพิเศษ นั้น บัดนี้ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติ ประเภทความสามารถพิเศษ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้นักเรียนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและผู้ปกครองดำเนินการ ดังนี้
เข้าสอบข้อเขียน วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563
รายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ สนามใต้โดม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม พร้อมนำเอกสารหลักฐานมามอบตัว
สามารถดาวน์โหลดเอกสารมอบตัวที่หน้าเว็บไซต์โรงเรียน www.bpk.ac.th
หากไม่ดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วน ถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียดประกาศ <<คลิ๊ก