กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ครั้งที่ 3

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ครั้งที่ 3

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 โดยมีนายบุญชู  กล้าแข็ง เป็นประธานในพิธี มีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมยูงทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

 

 

 

 

>รูปภาพเพิ่มเติม<


13 May 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม