ผลงานนักเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายบุญชู กล้าเเข็ง


ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

ข่าวประกาศ

ประกาศเรื่อง รายละเอียด
ประกาศรับลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) รายละเอียด
ประกาศรับสมัครงานการรับลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโครงการ EP รายละเอียด
ประกาศรับสมัครงานการรับลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูต่างชาติ รายละเอียด
การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด
ประกาศเช่าเครื่ืองคอมพิวเตอร์ 39 เครื่อง รายละเอียด
ประกาศเลือกเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
ประกาศรับสมัครงานการรับลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค รายละเอียด
ประกาศรับสมัครงานการรับลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด
ประกาศรับสมัครรับลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล รายละเอียด
ประกาศรับสมัครรับลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง(ภาษาเกาหลี) รายละเอียด
ประกาศเรียกลำดับสำรอง ม. 4 ครั้งที่3(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) รายละเอียด
ประกาศเรียกลำดับสำรอง ม.1 TEP ครั้งที่8 รายละเอียด
ประกาศเรียกลำดับสำรอง ม.1 TEP ครั้งที่7 รายละเอียด
ประกาศเรียกลำดับสำรอง ม.1 TEP ครั้งที่6 รายละเอียด
ประกาศเรียกลำดับสำรอง ม.4 ครั้งที่ 6 รายละเอียด
ประกาศเรียกลำดับสำรอง TEP ม.4 ครั้งที่ 5 รายละเอียด
ประกาศเรียกลำดับสำรอง ม.4 ครั้งที่ 4 รายละเอียด
ประกาศเรียกลำดับสำรอง ม. 4 ครั้งที่ 3(วิทยาศาสตร์พลังสิบ) รายละเอียด
ประกาศเรียกลำดับสำรอง ม. 4 ครั้งที่2(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) รายละเอียด
ประกาศเรียกลำดับสำรอง ม. 4 ครั้งที่ 2(คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) รายละเอียด
ประกาศเรียกสำรองเเละมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่2 (นอกเขต) รายละเอียด
ประกาศเรียกสำรองเเละมอบตัวห้องเรียนพิเศษ TEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบที่ 5 รายละเอียด
ประกาศการเรียกสำรองชั้น ม.1 ครั้งที่1 (นอกเขต) รายละเอียด
ประกาศการเรียกสำรองชั้น ม.1 ครั้งที่ 1 (ในเขต) รายละเอียด
ประกาศเรียกลำดับสำรอง ม.1 TEP ครั้งที่4 รายละเอียด
ประกาศเรียกลำดับสำรอง ม. 4 ครั้งที่1(วิทย์-คณิตฯ) รายละเอียด
ประกาศเรียกลำดับสำรอง ม. 4 ครั้งที่1(พลัง10) รายละเอียด
ประกาศเรียกลำดับสำรอง ม. 4 ครั้งที่1(นิเทศ) รายละเอียด
ประกาศเรียกลำดับสำรอง ม. 4 ครั้งที่1(จีน) รายละเอียด
ประกาศเรียกลำดับสำรอง ม. 4 ครั้งที่1(คณิตฯ-อังกฤษ) รายละเอียด
ประกาศเรียกลำดับสำรอง ม. 4 ครั้งที่1(IEM) รายละเอียด
ประกาศเรียกสำรองเเละมอบตัวห้องเรียนพิเศษ TEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบที่ 3 รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาน 2566 หนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีทที่ 1-6 รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) รายละเอียด
ประกาศเรียกสำรองเเละมอบตัวห้องเรียนพิเศษ TEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบที่ 3 รายละเอียด
ประกาศเรียกสำรองเเละมอบตัวห้องเรียนพิเศษ TEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบที่ 2 รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 รายละเอียด
ประกาศผลการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายละเอียด
ประกาศเรียกสำรองเเละมอบตัวห้องเรียนพิเศษ TEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบที่ 1 รายละเอียด
ประกาศเรียกสำรองเเละมอบตัวห้องเรียนพิเศษ TEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบที่ 2 รายละเอียด
ประกาศเรียกสำรองเเละมอบตัวห้องเรียนพิเศษ TEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบที่ 1 รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาน 2566 การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านคัดเลือเข้าศึกษาต่อระดับ ม.4 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านคัดเลือเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 รายละเอียด
ประกาศเลือกแผนการเรียนนักเรียนชั้นม.3(เดิม)ต่อ ม.4 รายละเอียด
ประกาศการคัดเลือกนักเรียนชั้นม.3 ต่อ TEP ม.4 TEP รายละเอียด
ประกาศแจ้งคะเเนนสอบ PreBPK 66 รายละเอียด
ประกาศแจ้งการจัดงานวันเด็กเเห่งชาติ รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ Open House 2023 รายละเอียด
เรียกรายงานตัวลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ รายละเอียด

-กิจกรรม BPK -

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศ

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศ

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศ

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศ

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศ

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศ

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศ

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศ

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศ

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศ

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศ

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศ

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศ

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศ

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศ

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศ

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศ

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศ

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศ

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศ

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศ

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศ

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศ

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศ

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศ

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศ

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศ

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศ

Image

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม