โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "ยินดีต้อนรับคุณครูรับย้ายและบรรจุใหม่"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "ยินดีต้อนรับคุณครูรับย้ายและบรรจุใหม่"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โดยนายบุญชู  กล้าเเข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม และคณะผู้บริหารทั้ง 4 ฝ่าย คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันยินดีต้อนรับคณะครูรับย้ายและบรรจุใหม่ ณ บริเวณลานใต้โดม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

  

 

 

 

ขอบคูณรูปภาพจากเพจ https://www.facebook.com/bpkschool


5 June 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม