โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดกิจกรรมวันเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดกิจกรรมวันเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖"

ศุภมาสนาทนรีจักรีแก้ว   ศุภฤกษ์เพริศแพร้วชันษา
ศุภชนม์ช่วงโชติโรจนา   ศุภยศจรสจ้าคู่แผ่นดิน
สิริองค์นงรามงามวิลาศ   สิรินาถชโลมหล้าชลาสินธุ์
สิริฉัตร “สุทิดา” มิ่งราชินทร์   สิริราษฎร์ธรณินสถาพร
พระไตรรัตน์สฤษฏ์พรบวรเวท   พระพันเนตรเทพเทวินทร์อินทร์อัปสร
พระพรหมไท้ไตรทศเทพอมร    พิพัฒน์พรขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
พิพัฒพงษ์ : ประพันธ์ 

เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนบางปะกอกวิยาคม โดยนายบุญชู  กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม และคณะผู้บริหาร ทั้ง 4 ฝ่าย คณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมตักบาตรเช้าเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา ณ ลานใต้โดมโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

 .

 

 

 

ขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com/bpkschool

และ https://www.facebook.com/AVE.BPK/


5 June 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม