โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "ฉีดวัคซีนใข้หวัดใหญ่ครูและนักเรียน"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "ฉีดวัคซีนใข้หวัดใหญ่ครูและนักเรียน"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โดยนายบุญชู  กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน เข้ารับวัคซีนใข้หวัดใหญ่ หน่วยของโรงพยาบาลมาบริการฉีดวัคซีนใข้หวัดใหญ่ ณ หอประชุมยูงทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

 

    

ขอบคุณภาพจากงานโสตฯโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

 


21 June 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม