พีธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายโรงเรียนมีเดีย

พีธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายโรงเรียนมีเดียระหว่างมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี กับ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

วันที่ 27 มกราคม 2566 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โดยนายบุญชู กล้าเเข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายมีเดีย ระหว่างโครงการร่วมมือบริหารหลักสูตร (มีเดีย)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกเเบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการเเละกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนให้มีคุณภาพเเละมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์  ณ หอประชุมอินทนิล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

>รูปภาพเพิ่มเติม<

 


29 January 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม