สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด

โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2566

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 โดยนายบุญชู กล้าเเข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ร่วมลงนาม โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเเละบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

  

 

 

 

  

>รูปภาพเพิ่มเติม<


20 February 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม