โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจัด "สนามสอบธรรมสนามหลวง ชั้น ตรี-โท-เอก"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจัด "สนามสอบธรรมสนามหลวง ชั้น ตรี-โท-เอก" โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม วันที่ 7 ธันวาคม 2566

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จักสนามสอบธรรมสนามหลวง ชั้นตรี-โท-เอก โดยนายบุญชู กล้าเเข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เป็นประธานสนามสอบ มีคณะสงฆ์ ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี-โท-เอก  มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมการทดสอบธรรมสนามหลวง ชั้นตรี-โท-เอก ณ สนามสอบโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

 

 

 

 

 

ขอบคุณภาพจาก Facebook /โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม /งานโสตฯโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

รูปภาพเพิ่มเติม

 


20 December 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม