มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)ต่อ ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (TEP)

มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)ต่อ ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (TEP ) โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา 2566

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โดยนายบุญชู กล้าเเข็ง คณะผู้บริหาร ครู เเละบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม ) มอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ (TEP) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ บริเวณลานโดมโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

  

  

  

 

>รูปภาพเพิ่มเติม<


20 February 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม