การเเเข่งขันหมากล้อมโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

การเเเข่งขันหมากล้อมโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม BPK Marklom Championship 2023

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566  โดยนายบุญชู กล้าเเข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เป็นประธานเปิดการเเข่งขันหมากล้อม BPK Marklom Championship 2023  มีคณะผู้บริหาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม และนักเรียนที่เข้าร่วมการเเข่งขันโดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันหลายโรงเรียนด้วยกัน  เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมยูงทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

  

  

 

  

  

>รูปภาพเพิ่มเติม<


20 February 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม