เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

คณะบริหารโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมสำรวจห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2566

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมสำรวจห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับกรเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2566 โดยนายบุญชู กล้าเเข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะบริหาร และครู สำรวจห้อ

งเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ประจำปีการศึกษา 2566 

 

 

 

>รูปภาพเพิ่มเติม<


25 May 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม