สอบห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 TEP

สอบห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 TEP ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2566 โดยนายบุญชู  กล้าเเข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เป็นประธานสนามสอบ เพื่อสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ TEP โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ของนักเรียนระดับชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 

 

 

 

 

>รูปภาพเพิ่มเติม<


17 March 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม