แนะแนวแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แนะแนวแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางปะกอกวิทนาคม

วันที่ 27 ธันวาคม  2565 นายบุญชู  กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม มอบให้นายโยแมน  อิ่มถวิล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานเปิดการประชุมเเนะเเนวแผนการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีคณะครูหัวหน้าแผนการเรียนและหัวหน้างานหลักสูตร ร่วมเป็นวิทยากรเเนะเเนวแผนการเรียน ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

  

  

  

>รูปภาพเพิ่มเติม<


29 December 2022

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม