โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน ๒๕๖๖"

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน ๒๕๖๖"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โดยนายบุญชู  กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับคณะครู บุคลากร และนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 มีกิจกรรมตอบปัญหา พร้อมรับรางวัล และ กิจกรรม อื่นๆอีกมากมาย ณ ลานใต้โดมโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

 

  

 

 

 

ขอบคุณภาพจากงานโสตฯโรงเรียนบางปะกอกวสิทยาคม


28 June 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม