โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรม "บางปะกอกชุลีกราน คุณาจารย์สดุดี"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรมวันเนื่องในโอกาส วันไหว้ครูปีการศึกษา 2566

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โดยนายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566  "บางปะกอกชุลีกราน คุณาจารย์สดุดี" 

ในกิจกรรมพิธียังมีประกวดพานไหว้ครูของแต่ระดับชั้น ณ บริเวณลานใต้โดมโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

 

 

 

ขอบคุณภาพจากงานโสตฯโรงเรียนบางปะกอกวิทยยาคม


21 June 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม