เยี่ยมค่ายนักศึกษาวิชาทหาร

เยี่ยมค่ายนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

นายบุญชูู กล้าเเข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะผู้บริหาร ครู เข้าเยี่ยมค่ายพักเเรมฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 นักเรียนโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

 

 

>รูปภาพเพิ่มเติม<


9 March 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม