โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

ด้วยกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ Stand Up BPK 2023 ในวันที่ 13 และ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ด้วยกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ Stand Up BPK 2023 ในวันที่ 13 และ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพวงคราม ได้เปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นทุกสายการเรียน โดยการแข่งขันจะแบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถคลิกลิ้งค์หรือแสกน QR CODE ตามประกาศที่แนบไว้ได้แล้ววันนี้!!!


12 October 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม