โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรม "วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยังถือเป็น วันชาติไทย"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรม "วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยังถือเป็น วันชาติไทย" วันที่ 5 ธันวาคม 2566

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีถวายพานพุ่ม "วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยังถือเป็น วันชาติไทย" โดยนายบุญชู  กล้าเเข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม รประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนร่วมในพิธี ณ หอประชุมยูงทองโรงเรียนบาวชงปะกอกวิทยาคม

  

 

  

ขอบคุณภาพจากเพจ Facebook/โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม / งานโสตโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

รูปภาพเพิ่มเติม


20 December 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม