รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4

รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4 ห้องเรียนพิเศษ (TEP)

วันที่ 7- 18 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4 ห้องเรียนพิเศษ (TEP) โดยนายบุญชู กล้าเเข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการโรงเรียน ร่วมตอนรับคณธผู้ปกครองเเละนักเรียนที่มายื่นเอกสารการรับสมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4 ห้องเรียนพิเศษ

 

  

 

 

 

>รูปภาพเพิ่มเติม<


20 February 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม