โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรม "merry christmas 2566"

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "merry christmas 2566" เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "merry christmas" โดยมีนายบุญชู  กล้าแข็ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ในกิจกรรมมีการเเสดง ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และการตอบปัญหาต่างๆ ฯลฯ และของรางวัลอีกมากมาย กิจกรรมจัดขึ้น ณ บริเวณลานใต้โดมโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  

 

 

 

  

ขอบคุณรปูภาพจาก Facebook/โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม /งานโสตฯโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

 


15 January 2024

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม