เทศกาลตรุษจีนบางปะกอกวิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดเทศกาลตรุษจีน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โดย นายบุญชู กล้าเเข็ง ผู้อำนวยการ โรงเรียน ใหห้นายโยเเมน  อิ่มถวิล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ประธานในพิธี เปิดงานเทศกาลตรุษจีน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดขบวนแห่เชิดสิงโต มีนักเรียนและคณะครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณลานใต้โดม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

  

  

.

>รูปภาพเพิ่มเติม<


20 February 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม