ทำบุญตักบาตรวันครู

ทำบุญตักบาตร

       วันที่ 13 มกราคม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โดยนายบุญชู  กล้สแข็ง เป็นประธานในพิธี ทำบุญตักบาตร "วันครูแห่งชาติ" ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี โดยมีพระสงฆ์จำนวน 9 รูป และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณลานใต้โดม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

>รูปภาพเพิ่มเติม<

 


26 January 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม