โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "การประชุมผู้ปกครองเเนะเเนวแผนการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "การประชุมผู้ปกครองเเนะเเนวแผนการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผู้ปกครองโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โดยนายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมรับฟังแนะแนวแผนการเรียน ของโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โดยมีหัวหน้าแผนการเรียนต่างๆได้แนะนำแผนการเรียนที่จะเปิดในระดับชั้นมํธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ให้กับคณะผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ณ หอประชุมยูงทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณรปูภาพจาก Facebook/โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม /งานโสตฯโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

 


15 January 2024

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม