โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1 /2566 ณ ห้องประชุมอินทนิล

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โดย นายบุญชู กล้าเเข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะบริกหาร ครู บุคลากรทางการศึกาา และประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยนายบำรุง จริตงาม ประธานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1 /2566 ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

  

  

  

  

  

  

>รูปภาพเพิ่มเติม<


20 February 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม