โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด" ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีนายบุญชู กล้าเเข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด มีคณะครู บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ในกิจกรรมประกอบด้วย เช่น การประกวดวงดนตรีโฟคซอง การแข่งขันสตรีทบาสเกตบอล การเต้น Coverdance ฯลฯ  พร้อมรับรางวัลทุนการศึกษา ณ บริเวณลานใต้โดมโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

 

 

 

 

ขอบคุณภาพจากงานโสตโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม


9 July 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม