โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรีนยบางปะกอกวิทยาคม โดยนายบุญชู  กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรเเละนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม วันภาษาไทย แห่งชาติ โดยในกิจกรรมมีการแสดงละคร เวที และการแข่งขันตอบปัญหา รับรางวัลมากมายหลายรายการ ณ หอประชุมยูงทองโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

 

 

 

ภาพจาก งานโสตฯโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม


9 August 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม