โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "ตอนรับนักเรียนเเลกเปลี่ยน จากประเทศสิงคโปร์"

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "ร่วมตอนรับนักเรียนเเลกเปลี่ยน จากประเทศสิงคโปร์"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  โดย นายบุญชู  กล้าเเข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะผู้บริหาร ครู บุคลกร และนักเรียนร่วมต้อนรับคณะนักเรียนจากประเทศสิงคโปร์ ในการเข้าศึกษาดูงาน ณ ลานใต้โดม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

 

 

 

ขอบคุณภาพจาก Facebook fanpage โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  / งานโสตฯโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม


20 November 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม