รับนักเรียนห้องเรียนปกติ

รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4 ห้องเรียนปกติประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4 ห้องเรียนปกติ ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2566  โดยนายบุญชู กล้าเเข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกกษาร่วมต้อนรับนักเรียน และผู้ปกครอง ณ ชั้น 2 อาคาร 9 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

 

 

 

  

>รูปภาพเพิ่มเติม<


17 March 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม