ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว

โงเรียนบางปะกอกวิทยาคมต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 มีนาคม 2566 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โดย นายบุญชู  กล้าเเข็ง และคณะผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา และ กรรมการนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 รักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1 ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

>รูปภาพเพิ่มเติม< 


29 April 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม