ตรวจสุขภาพประจำปีและประชุมครูต้อนรับเปิดภาคเรียน

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมตรวจสุขภาพประจำปีแก่คณะครูและประชุมครูครั้งที่ 2 ต้อนรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 โดยนายบุญชู  กล้าเเข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เป็นประธานการประชุมมีคณะผู้บริหาร ครู และบุคคลากร เข้าร่วมการประชุมพร้อมกับตรวจสุขภาพประจำปี ณ หอ ประชุมยูงทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

     

   

 

 

 

 

>รูปภาพเพิ่มเติม<

 


25 May 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม