มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ TEP 2566

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ TEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4

วันที่ 8 - 10 มีนาคม 2566 รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4 ห้องเรียนพิเศษ TEP  ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนายบุญชู  กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  คณะคผู้บริกหาร ครู  บุคลากร และนักเรียน  ร่วมต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง ในการเข้ารับรายงานตัวและมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  ณ หอประชุมยูงทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

และ 

 

 

>รูปภาพเพิ่มเติม<


17 March 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม