โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "จัดกิจกรรมวันงดบุหรี่โลก" วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โดยนายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม และคณะผู้บริหารทั้ง 4 ฝ่าย คณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ณ บริดวณลานใต้โดมโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

 

 

 

ขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com/bpkschool

 


5 June 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม